Med Chinook som aromahumle og Polaris som bitterhumle er dette eit friskt og leskande øl.

25 liter

6 kg Pale Malt

15 g Polaris  19,3 % 60 min

60 g Chinook  12 % 15 min

30 g Chinook 12 % 0 min

30 g Chinook 12 % tørrhumling

Gjær: Safale US-05 dry ale yeast

OG: 1,053

FG: 1.020

Alkoholstyrke: 4,3 %

Categories: Oppskrifter

1 Comment

kjetil · 24/09/2016 at 10:26

Litt for “snilt”, kan skuldast mangelfull oksygenering av vørteren.

Comments are closed.