Med Chinook som aromahumle og Polaris som bitterhumle er dette eit friskt og leskande øl.

25 liter

6 kg Pale Malt

15 g Polaris  19,3 % 60 min

60 g Chinook  12 % 15 min

30 g Chinook 12 % 0 min

30 g Chinook 12 % tørrhumling

Gjær: Safale US-05 dry ale yeast

OG: 1,053

FG: 1.020

Alkoholstyrke: 4,3 %

Categories: Oppskrifter