Vestlandsvegar

Vestlandsvegar er som vestlendingen sjølv: Dei tilpassar seg naturen. På Austlandet ligg vegane snorrett gjennom landskapet. På Vestlandet snor dei seg: Gjennom dalar, over fjell, over bruer og gjennom tunnell. Vestlansvegar er ofte tronge og smale, og nesten alltid nyvaska. (meir…)