Oslomåke
Terne
Terner
Orrhane
Alkekonge
Inn for landing
Måke & ekåm
Hettemåker
Categories: Foto