Om meg

Eg vart utdanna tannlege i Bergen i 2000. Eg har allsidig erfaring som assistenttannlege i privat praksis i Tromsø og Ålesund, og som praksiseigar i Bergen. Sidan 2008 har eg vore fast tilsett i deltidsstilling som instruktørtannlege ved Universitetet i Bergen. I 2023 tok eg min spesialisteksamen i oral protetikk. Same år selde eg tannlegepraksisen min etter 13 års drift. Eg er for tida tilsett i 50 % stilling som spesialist ved Tannhelsetenesta sitt kompetansesenter, Vestland, og 50 % ved Institutt for Klinisk Odontologi ved Universitetet i Bergen.

Kontakt: kjetilreisegg@gmail.com

Kjetil Reisegg

Protetiske kurs og førelesingar

25. mai 2023 tok eg min spesialisteksamen i oral protetikk. Eksamensførelesinga «sementering av protetiske konstruksjonar» tek eg med meg vidare som innslag på faglege møte. Planen på sikt er å utvida med andre protetiske tema.

Logg, protetiske kurs og førelesingar:

6. januar 2024: «Topprestaurering på rotfylte tenner», Geiloseminaret for universitetstilsette.

13. januar 2024: «Sementering av protetiske konstruksjonar», Vestlandsmøtet 2024.

Fotokurs for tannhelseteamet

Kurstittel: Fotokurs for tannhelseteamet.

Målsetjing: Å hjelpa tannhelseteamet med å gjera fotodokumentasjon til en integrert og naturlig del av den kliniske kvardagen, samt å inspirera til bruk av fotoapparatet også utanfor klinikken.

Kursplan: Klinisk fotodokumentasjon vert stadig meir viktig. Kurset tek føre seg alle sider ved klinisk fotografering, frå grunnleggande fototeori til praktisk klinikk. Det er rikt illustrert med både kliniske og ikkje-kliniske bilete, til informasjon og inspirasjon for tannhelseteamet. Etter den teorietiske delen vert det rom for praktiske tips og øvingar for dei som ønsker det. Total kurslengd er cirka 3 timar, inkludert praktiske øvingar.

Målgruppe: Heile tannhelseteamet.

Kurset tel 3 timar i NTF sitt etterutdanningssystem.

Logg, fotokurs:

28. mai 2016: Loenmøtet.

11. november 2016: Bergen tannlegeforening.

17. januar 2017: NTF’s januarkurs, Oslo.

5. april 2017: Stavanger tannhelsedistrikt, TK-Vest.

22. februar 2018: Rogaland tannlegeforening, Stavanger.

28. august 2018: Oslo tannlegeforening.

14. mars 2019: Haugaland tannlegeforening.

26. november 2019: Rana tannklinikk, Mo i Rana.

26. februar 2020: Christiania tannlegesenter, Grønland, Oslo

11. mai 2021: Trøndelag tannpleierforening (på Zoom)

14. juni 2023: Internkurs for tilsette ved Institutt for Klinisk Odontologi, UiB

6. september 2023: Hedmark tannlegeforening, Hamar

Publikasjonar

Giertsen E, Reisegg K, Guggenheim B. Effects of Caseinoglycomacropeptide, Micellar Casein-Based Drink, and Renneted Milk on Acid Formation by Dental Plaque. Caries Res 2000; Volum 34 (4): Abstract 38, s. 321.

Øilo M, Kvam K, Reisegg K et al. The Effects of Margin Curvature on Load at Fracture of Ceramic Crowns. Int J Prosthodont. 2015; 28: 357 – 9.

Reisegg K. Praktisk klinisk fotografering. Nor Tannlegeforen Tid. 2016; 126: 138-141

Reisegg K. Tøff topptur på Loenmøtet. Nor Tannlegeforen Tid. 2016; 126:

Reisegg K, Schriwer C, Øilo M. Zirkonia som dentalt keram. Nor Tannlegeforen Tid. 2017; 127: 324-9

Strand GV, Nesse H, Reisegg K, Isdahl MH, Kvalheim SF. Bridge over troubled water – om broreparasjoner med retrograd fremstilte rotstifter. Nor Tannlegeforen Tid. 2022; 132: 250-3