Hevert

Hevert

Når ein skal overføra vørteren frå gjæringsbøtta til eit anna kar (omstikking), er det anbefalt å ha ein hevert. Dermed sikrar ein minst mogleg tilførsel av oksygen, noko som er ein stor fordel. I starten nytta eg hevert ved tapping på flasker, men no har eg fått laga meg ei eiga tappebøtte.