Kald morgon i Sandvika. Rimfrost gjev flotte motiv.

Grasstrå med dråpe på.
Frostig grasstrå.
Skuggar over frostig plen.
Sola skin igjennom blada.
Rim i kantane.
Hundekjeks.
Nettinggjerde.
Kaldt og vakkert.
Sol over frostig eng.
Strå med frost.
Spor i graset.
Winther-sykkel lever opp til namnet.
Dumphuske.
Hjuldisse.
Sykkelstyre.
Gras og skog.
Categories: Foto