Kurstittel: Fotokurs for tannhelseteamet.

Målsetjing: Å hjelpa tannhelseteamet med å gjera fotodokumentasjon til en integrert og naturlig del av den kliniske kvardagen, samt å inspirera til bruk av fotoapparatet også utanfor klinikken.

Kursplan: Klinisk fotodokumentasjon vert stadig meir viktig. Kurset tek føre seg alle sider ved klinisk fotografering, frå grunnleggande fototeori til praktisk klinikk. Det er rikt illustrert med både kliniske og ikkje-kliniske bilete, til informasjon og inspirasjon for tannhelseteamet. Etter den teorietiske delen vert det rom for praktiske tips og øvingar for dei som ønsker det. Total kurslengd er cirka 3 timar, inkludert praktiske øvingar.

Målgruppe: Heile tannhelseteamet.

Kontakt: kjetilreisegg@gmail.com

Om meg: Eg vart utdanna tannlege i Bergen i 2000, og har sidan drive med klinisk fotografering. Eg har bakgrunn frå fotobutikk og frå fotolinja på Øytun Folkehøgskole i Alta. I 2023 tok eg min spesialisteksamen i oral protetikk. Eg er for tida tilsett i 50 % stilling som spesialist ved Tannhelsetenesta sitt kompetansesenter, Vestland, og 50 % ved Institutt for Klinisk Odontologi ved Universitetet i Bergen.

Kurslogg:

28. mai 2016: Loenmøtet.

11. november 2016: Bergen tannlegeforening.

17. januar 2017: NTF’s januarkurs, Oslo.

5. april 2017: Stavanger tannhelsedistrikt, TK-Vest.

22. februar 2018: Rogaland tannlegeforening, Stavanger.

28. august 2018: Oslo tannlegeforening.

14. mars 2019: Haugaland tannlegeforening.

26. november 2019: Rana tannklinikk, Mo i Rana.

26. februar 2020: Christiania tannlegesenter, Grønland, Oslo

11. mai 2021: Trøndelag tannpleierforening (på Zoom)

14. juni 2023: Internkurs for tilsette ved Institutt for Klinisk Odontologi, UiB