Røyk og sprakje

Eit eksperiment med referansar til den norske bryggetradisjonen. Her har eg henta sprakjekvistar (=einer) på Fløyen og hatt oppi ilag med meskevatnet. I tillegg er det mykje røykmalt. Sprakjekvistane vart lagt i før oppvarming og fjerna etter fullført mesking. (meir…)