Kurstittel: Praktisk klinisk fotografering.

Målsetjing: Å hjelpa tannhelseteamet med å gjera fotodokumentasjon til en integrert og naturlig del av den kliniske kvardagen.

Kursplan: Klinisk fotodokumentasjon vert stadig meir viktig. Kurset tek føre seg val av fotoutstyr og grunnleggande innstillingar. Det vert noko fototeori, men hovudfokuset ligg på praktisk klinikk. Kurset baserer seg på over 20 års erfaring med klinisk fotografering, både frå eigen praksis og i studentklinikken ved Universitetet i Bergen. Etter den teorietiske delen vert det rom for praktisk rettleiing for dei som ønsker det.

Disposisjon for kurset – i stikkordsform: tanntann.no/10tips

Tekst om praktisk klinisk fotografering: tanntann.no/tennerogfoto

Målgruppe: Heile tannhelseteamet.

Kontakt: kjetilreisegg@gmail.com