Har du ein EMS-scaler på uniten din? Då er vegen til ultralydsirrigasjon kort og rimeleg. Logistikken er enkel: Haldaren autoklaverast for seg, sjølve spissen ligg i endokassetten. Ein fyllar kanalane med irrigasjonsvæske, fører spissen ned i kanalane og vibrerer i veg. Det er gunstig å vibrera i minst 20 sekund, då vil ein også få ein varmeeffekt. Resultatet er langt meir effektiv irrigasjon av rotkanalane. Dette sitatet er henta frå Øyvind Kristoffersen og Inge Fristad sin artikkel i Tidende i 2007:

”Bruk av ultralydapparater ved rotkanalbehandling ble introdusert i 1956. Ultralyd er i seg selv bakteriedrepende. Vibrasjonene som forplanter seg i natriumhypoklorittløsningen kan, i tillegg til å øke temperaturen, også bryte opp biofilm og ødelegge celleveggen på mikroorganismer, samtidig som den smørende effekten bedres. Bruk av ultralyd og natriumhypokloritt gir dermed en synergieffekt. ”

Ultralyd er ”det lille ekstra”. Det er kjekt i vita at den behandlinga ein gjer er av best mogleg kvalitet!

Categories: Tekst