Kikholskirurgi er eit etablert uttrykk, der inngrepet vert utført gjennom ei lita opning i staden for større operative inngrep. I kikholsodontologi er det operative inngrepet like stort som ellers, men sjølve restaureringa gjerast gjennom eit kikhol. Ein set eit matriseband utanpå kaviteten, borar eit hol i bandet og fyller gjennom holet – glimrande til bruk på subgingivale approksimale glassionomerfyllinger. Det er viktig at holet er stort nok til at spissen på kapselen går igjennom og kan plasserast i botnen av kaviteten. Slik unngår ein å låsa inne luft ved fylling av kaviteten.

Vanskeleg kavitet, subgingival og aproksimal.

Vanskeleg kavitet, subgingival og approksimal.

På med matrisebandet, med hol.

På med matrisebandet, med hol i.

Fiks ferdig fylling.

Fiks ferdig fylling.

Categories: Tekst